Naujienos

XVII LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2020 m.

Informacija tėvams, kurie pageidauja 2018-2019 mokslo metais pradėti ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą

 

Penkerių ir šešerių metų amžiaus vaikų tėvams artėja apsisprendimo laikas.

Jau kitais mokslo metais tėvai (globėjai) patys galės nuspręsti - 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Atitinkamai pradinį ugdymą vaikas pradėtų lankyti 6 ar 7 metų. Tokį Švietimo įstatymo pakeitimą priėmė Seimas. Įstatyme numatyta, kad „priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai“.

Įsigaliojus švietimo įstatymo pataisai, pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Taip pat įteisinta, kad pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Jei tėvams sunku suprasti, ar jų vaikas jau pakankamai brandus priešmokykliniam ugdymui, įstatymas numato, kad tėvai (globėjai) gali kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Jau nuo 2018 m. rugsėjo pradedamas ugdymo ankstinimo procesas, tačiau ne privalomai, o suteikiant teisę tėvams patiems nuspręsti dėl jų vaiko leidimo į priešmokyklinę grupę vieneriais metais anksčiau.

Darželio auklėtinius aplankė Kalėdų Senelis.

 

 

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Pasiruošimas šventėms, vaikams suteikė daug džiaugsmo. Kalėdų laukimas buvo kupinas šiltų akimirkų, smagaus pasiruošimo ir nuotaikingo šurmulio visame darželyje. Lipdėm senį besmegenį, puošėm eglę, dalyvavome parodoje "Eglutė kitaip" ir dar daugybė dalykų, kuriuos nuveikėm visi kartu, kad šventinis laikotarpis būtų kupinas šilumos ir džiaugsmo.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Pravieniškių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ 2017 m. lapkričio 10 d. pradėta vykdyti Emocinio intelekto programa „Kimochis“. Tai smagios, naujoviškos ir lengvai į ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Siekiant padidinti vaikų fizinį aktyvumą, reikia nuolat lavinti judėjimo įgūdžius, skatinant daugiau domėtis sportine veikla. Visa tai įtakojo projekto įgyvendinimą ikimokyklinėse ugdymo grupėse.

 

Rodyti daugiau >>>

„Ech, koks nykus metų laikas", - dažnai sakoma apie rudenį. Tačiau tiesa yra tokia, kad ir rudenį gali būti linksma. 2017 m. spalio 18 d. vyko nuotaikinga Rudenėlio šventė. Tėvelių papuoštomis rudeninių lapų skraistėmis, karūnomis vaikai susirinko į darželio salę.

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Direktorės pavaduotoja ugdymui šiltais žodžiais sveikino savo kolegas su tokia gražia profesine švente. Šią dieną darželio ugdytiniai su meninio ugdymo mokytoju Stanislovu dovanojo auklėtojoms šventinę programą.

 

Rodyti daugiau >>>

Vasara jau prabėgo, tačiau rugsėjis atneša naujus džiaugsmus. Atradimus ir žinias, draugus ir bendravimą. Linkime pačio sėkmingiausio mokslo metų starto!

Su Rugsėjo 1-ąja!

Kiekvienam vaikui sava mama brangiausia ir gražiausia. Gerbti ir mylėti jas privalome visą laiką. Pravieniškių lopšelio-darželio vaikučiai sveikino savo mamas nuoširdžiais žodžiais Mamai Jos dienos proga.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Velykos – pirmoji didžioji pavasario šventė. Tai lietuvių senovinė gamtos atgimimo, augmenijos prisikėlimo šventė. Ši šventė Lietuvoje jau daugelį metų švenčiama, kaip Kristaus prisikėlimo šventė.

Svarbiausias Velykų simbolis – dažytas kiaušinis. Jis yra gyvybės, gėrio, derlingumo, simbolis. Pavasarį, atgimstant gamtai, kiaušinis naudojamas kaip magiška priemonė gyvybės jėgoms sužadinti.

Rodyti daugiau >>>

2017 m. balandžio 7 d. Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" teritorijoje vyko renginys ,,Aš bėgu – 2017“. Džiugu, kad renginyje dalyvavo ne tik darželio bendruomenė, bet ir ugdytinių tėveliai.

 

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti  sveikatinimo akcijoje  - masinis bėgimas „Aš bėgu – 2017“, kuri vyks 2017 m. balandžio 7 d. 11.00 val. Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" teritorijoje. Akcijos tikslas - populiarinti bėgimo kultūrą, skatinti domėjimąsi bėgimu. Formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Padėti suvokti bėgiojimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai. Sveikatinimo akcijoje „Aš bėgu – 2017“ gali dalyvauti  vaikai, jų tėvai, įstaigos darbuotojai.

Kaišiadorių rajono Pravieniškių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko renginys skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Kaišiadorių r. Pravieniškių l/d „Ąžuoliukas“.

 

 

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Pravieniškių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas" vyko Užgavėnės - viena smagiausių ir visų labiausiai mėgstama kalendorinių švenčių.


 

 

 

 


Rodyti daugiau >>>

2017 m. kovo 9 d. meninio ugdymo vadovės Stefos Pilipavičienės ugdytinės Melita, Austėja ir Emilija dalyvavo konkurse ,,Tramtatulis" 2017. Melita Ivinskytė tapo viena iš laureačių Kaišiadorių rajone ir dalyvaus regioniniame ture. Sveikiname Melitą ir jos vadovę bei linkime sėkmės.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Šv. Kalėdų šventė Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Priešmokyklinės grupės ugdytinių komanda kartu su pedagogėmis dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių įstaigų  festivalyje „Futboliuko Kalėdos 2016“, kuris vyko 2016 m. gruodžio 10 d. Nacionalinėje futbolo akademijoje (NFA).

 

 

Rodyti daugiau >>>

Rudenėlio šventės akimirkos

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

DĖL DARBO VASAROS METU

Informuoju, kad Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2016 m. liepos mėnesį dirbs.

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto galimybes ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 5 punkto, 5.8 ir 5.9 papunkčiais bus formuojama viena ikimokyklinio ugdymo grupė iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus higienos normoje nustatytas vaiko ugdymo sąlygas.

Grupių sąrašai bus sudaromi neviršijant higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.

Pirmenybė bus teikiama šeimoms, kuriose tėvai (globėjai, rūpintojai) liepos mėnesį dirba.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie pageidauja, kad jų vaikas (-ai) lankytų lopšelį-darželį privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymas tėvų (globėjų, rūpintojų), Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriui, kad liepos mėnesį jų sūnus/dukra lankys ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

2.  Tėvo (globėjo, rūpintojo) pažyma iš darbovietės, kad 2016 m. liepos mėnesį darbdavys Jums negali suteikti atostogų.

3.  Mamos (globėjos, rūpintojos) pažyma iš darbovietės, kad 2016 m. liepos mėnesį darbdavys Jums negali suteikti atostogų.

4.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia 1,2,3 punkte nurodytus dokumentus iki 2016 m. liepos 1 d. 12 val.

Direktorė Žaneta Matorkienė
2016-06-28

Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ olimpiečiai, nugalėję Mažųjų olimpiados II etape sportininkus, vyko į Lietuvos Mažųjų olimpiados finalinį festivalį Kaune. „Mažųjų olimpiados“ finalinis etapas prasidėjo iškilminga dalyvių eisena, olimpinę festivalio ugnį įnešė olimpiečiai – plaukikas Saulius Binevičius ir dziudo atstovas Marius Paškevičius. Saulius mažiesiems olimpiečiams pasakojo, kokia svarbi olimpinė ugnis olimpiečiams, ji reiškia draugystę ir pagarbą.

Rodyti daugiau >>>

Įvyko antrasis „Mažųjų olimpiada 2016“ etapas. Olimpiadoje varžėsi 6 komandos: Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“,  Rūdiškių lopšelis-darželis „Pasaka“, Jonavos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (2 komandos), Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ iškovojo 1-ąsias vietas ir pateko į finalą. Sveikinam mažuosius olimpiečius.

Rodyti daugiau >>>

Visi norime turėti gražius, baltus, sveikus dantis. Auklėtoja Loreta vedė vaikams linksmą paskaitėlę. Ji pasakojo, kad gražios šypsenos paslaptis – tai tinkama dantukų priežiūra. Linksmos paskaitėlės pabaigoje vaikai darė savo šypseną.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

ES pieno tiekimo mokykloms programa skatina vaikus vartoti pieno produktus ir subalansuotai maitintis. Remdama gerų valgymo ir maitinimosi įgūdžių, išliksiančių visą gyvenimą, ugdymą, programa atlieka ir švietėjišką vaidmenį. 2016 m. balandžio 11 d. vyko paskaita darželio vaikams. Jie  sužinojo apie pieno naudą ir kelią. Ragavo jogurto, žiūrėjo filmuką.

 

 

Rodyti daugiau >>>

Atsiliepėme į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kvietimą ir balandžio 6 d. paminėjome saugaus eismo dieną. Lietuvoje ši diena minima nuo 2006 m. Ugdytiniai plėtojo savo, kaip eismo dalyvio (pėsčiojo, keleivio) saugaus eismo kompetenciją, mokėsi ir gilino teorines bei praktines saugaus elgesio kelyje žinias, mokėsi  atsakomybės už savo elgesį. Šis renginys įpareigojo vaikus būti atsakingais ir kultūringais eismo dalyviais.

Rodyti daugiau >>>

Šiltą pavasario rytą vaikai dalyvavo Atvelykio šventėje. Jau nuo seno per šią šventę daugiausiai dėmesio buvo skiriama vaikams, todėl Atvelykis dar kitaip vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis. Nuo seno tikėta, jog visi sveiki ir stiprūs bus, jei per Atvelykį visi linksminsis, todėl šventės metu vaikai linksmai leido laiką.

 

 

Rodyti daugiau >>>

Tegul kaitri pavasario saulė
Nutirpdo sniegą ir ledus.
Tegul ji atneša laimę, džiaugsmą ir šviesą
Į kiekvienus namus.

Šiais gražiais žodžiais mus visus pasveikino Kaziukas, kuris kovo 3 dieną apsilankė mūsų darželyje. Juk su pirmaisiais vieversiais į Lietuvą atskuba pirmoji pavasario šventė „Kaziuko mugė“.

Rodyti daugiau >>>

Gražų vasario 12-osios dienos rytą lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” vaikučiai rinkosi į salę, švęsti nepriklausomos Lietuvos sukakties. Renginys buvo pradėtas Lietuvos himno giedojimu, kurį noriai giedojo vyresnieji vaikučiai. Jiems pritarė ir mažesnieji darželio ugdytiniai, Auklėtojos Loreta ir Alvyda skaitė eiles ir tarė gražius žodžius apie Tėvynę, apie jos grožį, apie mūsų meilę jai ir apie Lietuvos žmonių begalinį norą gyventi nepriklausomai ir džiaugtis laisve.

Rodyti daugiau >>>

Įvyko pirmasis „Mažųjų olimpiada 2016“ etapas (Tarpdarželinės rungtynės). Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" komanda iškovojo 1 vietą ir pateko į kitą etapą. Sveikinam mažuosius olimpiečius.

 

 

Rodyti daugiau >>>

Visą savaitę lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bendruomenė ruošėsi Žiemos išvarymo šventei – Užgavėnėms. Nuo mažiausių iki didžiausių gamino velniukų, žydukų, čigonėlių kaukes, susipažino su Užgavėnių papročiais. 2016-02-09  visas grupes aplankė persirengėliai ir pakvietė į Lašininio ir Kanapinio dvikovą. Šventės metu Lašininis vis bandė įrodyti savo pranašumą  varžydamasis su pavasario šaukliu Kanapiniu.

Rodyti daugiau >>>