Naujienos

Kaišiadorių rajono Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Pravieniškių g. 11, Pravieniškės, Kaišiadorių rajono sav., LT-56371.
Tel.: (8-346) 67 711, el. p.: pravieniskiu.lopselisdarzelis@gmail.com

Įstaigos kodas: 190503397

Šiemet jau 30-ąjį kartą minime Laisvės gynėjų dieną. Uždegėme languose po žvakelę - taip prisijungdami prie pilietinės akcijos "Atmintis gyva, nes liudija". Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.

 

 


Rodyti daugiau >>>

2020 m. spalio mėn. Pravieniškių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas’’ įsijungė į respublikinį projektą „Sveikatiada“. Projekto iniciatyva siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą darželyje. Vaikai kviečiami smagiai ir jiems patraukliomis priemonėmis ugdyti (is) supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. „Sveikatiada“ siūlo smagius ir originalius renginius, skatinančius sveiką gyvenimo būdą, įvairias viktorinas, konkursus, aktyvias veiklas.

Gerbiami ugdytinių Tėveliai,

Vyriausybei paskelbus karantiną nuo 2020 m. lapkričio 7 d. vaikai galės lankyti lopšelį-darželį, įstaiga dirbs nuo 7:30 iki 18:00 val.

Nustačius Covid-19 ligos atvejį įstaigoje sieksime taikyti koronaviruso infekcijos plitimą mažinančias priemones ir ugdymo procesą organizuosime nuotoliniu mokymo būdu.

Prašome tėvams (globėjams, rūpintojams) nevesti vaikų į ugdymo įstaigą, kurie turi temperatūros bei išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Priėmimas ir atsiėmimas bus vykdomas lauke prie įėjimo į Jūsų vaiko grupę. Ugdytinį prie įėjimo pasitiks mokytojas ir (arba) mokytojo padėjėjas, Jums paskambinus į nurodytą telefono numerį, kurį pateiks grupės mokytojas. Įstaigos darbuotojai pasitinkantys vaikus dėvės apsaugines veido kaukes, todėl prašome vaikams paaiškinti, kad tai grupės mokytojas ir (arba) mokytojo padėjėjas.

Susidarius didesniam atvykusiųjų skaičiui, prašome išlaikyti saugų atstumą.

Ugdymo proceso metu išryškėjus vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite pasiimti vaiką iš įstaigos.

Vaikai į lauką bus vedami taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. Išėjimai į lauką (koridoriai, tambūrai), grupės, meninio ugdymo salė bus nuolat dezinfekuojami ir vėdinami.

Prašome, kad vaikai į įstaigą neatsineštų žaislų, maisto ir (arba) kitų priemonių iš namų.

Mokestis už paslaugas

Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu  V17-419 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.7. papunkčiu (dėl paskelbtos ekstremalios situacijos), mokestis nebus skaičiuojamas.

Labai tikimės, kad laikysimės susitarimų, kartu saugosime Vaikus ir Darbuotojus !

Dėl esamos situacijos pasikeitimų stengsimės pateikti Jums informaciją kuo anksčiau, kad galėtume išspręsti iškilusius klausimus ir (arba) problemas.

Administracija

DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS


Visi mokiniai, kurie nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų. Mokinių, kurie mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėveliai iki rugpjūčio 31 d. turi kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Katedros g. 4), telefonas pasiteiravimui 8 618 65390.

Taip pat galima kreiptis pagal deklaruotą gyvenamą vietą seniūnijose. Atvykus į  seniūniją Jūs turėsite užpildyti Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

Administracija

Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia konkursą į Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ laisvas direktoriaus pareigas.

Rodyti daugiau >>>

Mažais žingsneliais mes čionai atėjom,
Išeiname žingsneliais jau tvirtais,
Nes savo  meilės Jūs mums negailėjot,
Kad augtume laimingais čia vaikais.
Kai buvo šalta - šildė Jūsų rankos
Ir apkabinimai šilti, šilti.
Kai buvo liūdna, bėgom prisiglausti
Ir pasiguosti mylinčiam glėby.
Todėl širdelės šiandien taria AČIŪ
Už ryto ratą, už pamokėles,
Už tą kelionę labirintais skaičių,
Ir už visas išmoktas raideles.

Rodyti daugiau >>>

INFORMACIJA TĖVAMS

VAIKŲ PRIĖMIMAS  Į LOPŠELĮ DARŽELĮ KARANTINO LAIKOTARPIU

 • Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigoje šiuo metu negali lankytis vaikai sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat į lopšelį-darželį negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos paveikiamais žmonėmis - vyresniais nei 60 metų,  sergančiais lėtinėmis ligomis.
 • Asmenims, lydintiems vaikus į lopšelį-darželį, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Atvykus į įstaigą, grupės rūbinėje gali būti ne daugiau kaip du tėvai ir du ugdytiniai (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu).  Kiti tėvai (globėjai, rūpintojai) laukia lauke išlaikydami saugų 2 metrų atstumą.
 • Tėvai gali informuoti telefono skambučiu grupės mokytoją ir/arba mokytojos padėjėją, kad atvyko į ugdymo įstaigą ir pageidauja, kad vaikas būtų paimamas ir (arba) atsiimamas iš lopšelio-darželio teritorijos.
 • Būtina griežtai laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
 • Privaloma naudotis dezinfekcijos priemonėmis šalia įėjimo į patalpas ir grupių rūbinėse.
 • Privaloma kiekvieną dieną matuoti į įstaigą priimamų vaikų kūno temperatūrą. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar kitų požymių), į grupes negali būti priimami. Taip pat kasdien turi būti vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė.
 • Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

Kaišiadorių  r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija

Gerb. Tėveliai,

Vyriausybė nusprendė darželius atidaryti nuo gegužės 18 dienos, todėl tėvams nereikės nešti pažymų dėl negalėjimo dirbti nuotoliniu būdu.

Informuojame, kad vaikai galės sugrįžti į grupes palaipsniui, kad nesame pajėgūs padidinto saugumo sąlygomis iš karto priimti visų vaikų, tol kol tęsiasi karantinas ir viruso plitimo grėsmė išlieka.

Epidemiologai perspėja, kad koronavirusui Lietuvoje dar neišnykus, darželius ir mokyklas atidaryti yra pavojinga, atstumo nesilaikantys ir ligos simptomų nejaučiantys vaikai gali prisidėti prie viruso plitimo.

„Ugdymo įstaiga kartu su bendruomene ir šeimomis turėtų aptarti pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi, nes vaikų ir darbuotojų sveikata yra svarbiausia“, – sako ministras A. Monkevičius.

Jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

Pedagogai, kurie yra pažeidžiami – vyresnio amžiaus, turintys sveikatos problemų arba jei šeimos nariai sirgo ar serga Covid-19 – neturėtų būti kviečiami dirbti grupėje. Jie ir toliau galėtų vykdyti nuotolinį ugdymą. O grupėse dirbantys jų kolegos nuotoliniu ugdymu nebeturėtų užsiimti.

 • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
 • užtikrinant, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • užtikrinant, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai;
 • vertinant visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebūtų priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
 • užtikrinant, kad būtų tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • užtikrinant, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • užtikrinant, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Administracija

Gerbiami Tėveliai,

Tikriausiai visi labai apsidžiaugėte išgirdę žinią, jog nuo gegužės 18 d. rengiamasi visuotiniam vaikų priėmimui į lopšelius-darželius. Labai džiaugiamės ir mes, pasiilgę normalaus ritmingo darbo, o labiausiai Jūsų mažųjų.
Lopšelio-darželio administracija

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius informavo, dėl lopšelių-darželių atsidarymo, tik  dar negavome Vyriausybės sprendimo dėl ugdymosi organizavimo karantino metu. Gavę rekomendacijas nedelsiant  informuosime Jus.

Lopšelio-darželio administracija

Informuojame, kad projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0041 „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“ turi naują partnerį - Visagino vaikų lopšelis - darželis „Auksinis raktelis“ tapo besitobulinančia įstaiga. Dėl struktūrinių pokyčių buvęs partneris Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis prijungtas prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos darželio „Vaikystės dvaras“.

 

Dėkojame visiems už dalyvavimą Respublikinėje darbų parodoje - konkurse "Margučiai pražydo lyg gėlės".

Nugalėtojais tapo:
1- oji vieta - Laurynas Ivinskis, Pravieniškių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas";
2-oji vieta - Adrijus Malinauskas, Pravieniškių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas";
3-oji vieta - Goda Dobrovolskytė, Vaclovo Giržado progimnazija;
4 -oji vieta - Samanta Grigaliūnaitė, Pravieniškių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas".

Dėl apdovanojimų atsiėmimų, konkurso organizatoriai, informuos Jus asmeniškai. Diplomus ir padėkas dalyviams išsiųsime nurodytais kontaktais dalyvio anketose.

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją" www.tevulinija.lt

Dėl vaikų lankymo ikimokyklinio ugdymo grupes vasaros laikotarpiu

Ugdytinių tėveliai, kurių vaikai vasaros laikotarpiu planuoja lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes, prašau, pateikite prašymus ir pažymas iš darboviečių, patvirtinančias, kad tuo laikotarpiu abiems tėvams atostogos nėra suteikiamos. Pažymas su prašumais siųsti lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" direktoriui el. paštu pravieniskiu.darzelis@kaisiadorys.lt iki balandžio 17 d.

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),


Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, karantino laikotarpį pratęsia iki 2020 m. balandžio 13 d. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas”, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintas REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, ugdymo procesą šiuo laikotarpiu vykdys nuotoliniu būdu uždarose ,,Facebook'' .  Mokytojai informaciją teiks elektroniniame dienyne  https://musudarzelis.lt, telefonu, elektroniniu paštu ir kt.

Dėl nemokamo mokinių maitinimo karantino laikotarpiu

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu  Nr. V-421  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir dėl karantino Lietuvoje sustabdžius ugdymo procesą, mokinių nemokamas maitinimas Pravieniškių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas" vykdomas išduodant maisto davinius. Jų paruošimu ir išdavimu rūpinasi  darželis. Informacija teikiama bendraisiais telefonais: direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 860544066, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 865892077

Karantino laikotarpiu visa informacija teikiama nuotoliniu būdu. Elektroniniu paštu pravieniskiu.darzelis@kaisiadorys.lt, telefonais:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 860544066, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 865892077

2020-03-12 mokytojos Loreta Genevičienė ir Vilma Uzialko su ugdytiniais dalyvavo šventėje ,,LAISVĖS PAVASARIS", VšĮ ,,Teatriukas" aktorių Dalios Mikoliūnaitės bei Žilvino Ramanausko nuotaikingoje muzikinėje programoje "Tebūnie Žalia Gyva".

 

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-čio proga Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas"  grupėse vyko gausybė šventinių renginių – parodos, popietės, edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės akcijos. Boružiukų grupės mažieji dalyvavo kūrybinėje akcijoje ,,Nuoširdžiai mylėkime ir kurkime savo  Lietuvą". Bitučių grupėje vyko popietė ,,Lietuva - mano šalis". Drugelių grupės ugdytiniai surengė parodą ,,Lietuva mano akimis".  Meninio ugdymo mokytojas visus pakvietė kartu sugiedoti Tautišką giesmę – Lietuvos himną.

 


Rodyti daugiau >>>

Pravieniškių lopšelio- darželio "Ąžuoliukas" "Boružiukų" grupės vaikučiai, lydimi mokytojos Loretos Genevičienės ir mokytojos padėjėjos Virginijos Labukienės aplankė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30- mečiui ir Tautodailės metams skirtą Rumšiškių KC Pravieniškių vaikų keramikos būrelio( vadovė Audronė Skarbaliūtė) naujausių darbų parodą. Apžiūrėjo darbelius, pakilnojo lengvesnius, išglostė dideles skulptūras, suaugusiems padedant pasidžiaugė brolių ir sesių lipdiniais...

Rodyti daugiau >>>

Šių metų kovo 4 dieną Pravieniškių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas" vyko Kaziuko mugė. Visus susirinkusius į salę, su gražia pavasario švente sveikino Kaziukas. Jis kvietė varžytuvėms. Šokinėjimui su maišais, virvės traukimui. Vaikai išmėgino savo sumanumą ir išradingumą šokdami, dainuodami, žaisdami. Pirštų miklumą išbandyti kvietė mokytojas, bei jų padėjėjas- adatėlių smaigstyme. Prasidėjus pirkimui-pardavimui, vaikams buvo labai įdomu vieniems iš kitų pirkti-parduoti įvairius darbelius ir bent akimirkai tapti tikrais prekybininkais.

 

Rodyti daugiau >>>

 

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Daugiau informacijos: Koronavirusas (COVID-19)

 

 

Užgavėnės – tai žiemos išvarymo šventė, kurią švęsti lopšelyje-darželyje jau tapo tradicija. Visi kartu, triukšmingai išvarėme žiemą ir  pasitikome pavasarį. Kad būtų geri metai, sočiai prisivalgėme skanių blynų, prisišokome ir prisidainavome.

Šventės kulminacija – Morės išlydėjimas, o su ja kartu, negerų darbų, minčių, blogo elgesio, pavydo, apkalbų atsikratymas. Kartu su More išėjo negeri lopšelio-darželio ,,Ąžuoliuko“ vaikų darbai, pyktis, pavydas ir visa kas bloga.

 


Rodyti daugiau >>>

Registruokitės ir dalyvaukite Respublikinėje darbų parodoje-konkurse ,,Margučiai pražydo lyg gėlės”.

„Boružiukų" grupės vaikučiai, kartu su mokytoja, atliko bandymą ,,Fejerverkas stiklinėje". Į stiklinius indus pripylėme vandens, ant viršaus pripurškėme skutimosi putų, ant jų po truputį lašinome įvairių spalvų dažų. Stebėjome kaip dažai, prasiskverbę pro baltą debesį, nudažo vandenį, suteikdami jam žaižaruojančio dangaus efektą.  Atlikę bandymą, vaikai mokėsi pasakyti veiksmų seką. Vaikams ši veikla suteikė galimybę išgyventi naujų atradimų džiaugsmą.

 


Rodyti daugiau >>>

Jau treti metai Pravieniškių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" dalyvauja „Lietuvos mažųjų žaidynių“ projekte, kurį organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) ir Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas (LTOK). 2020 m. vasario 5 d., lopšelyje-darželyje vyko „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ I-ojo etapo festivalis - draugiškos varžytuvės, kurių tikslas suteikti vaikams judėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą.

 


Rodyti daugiau >>>

DIDĖJA MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Nuo 2020 m. sausio 1 d. minimali mėnesio alga (MMA) Lietuvoje kyla iki 607 Eur (neatskaičius mokesčių). Kadangi mėnesinio atlyginimo dydis ugdymo reikmėms tenkinti sudaro 2,5 proc. MMA, todėl nuo 2020 m. sausio 1 d. mokestis ugdymo aplinkai gerinti kyla iki 15,18 Eur

Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" mokytojai ir jų ugdytiniai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti, pagerbti Laisvės gynėjus.

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Sveikiname ugdytinę Viktoriją Leknytę, kuri dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su Lietuvos dailės ugdytojų draugija ketvirtus metus iš eilės organizuojamame piešinių konkurse „Balta pasaka“. 2020 m. sausio 10 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko konkurso darbų parodos atidarymo šventė, į kurią vyko  konkurso laureatė Viktorija L. su mokytoja Alvyda M.

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Beldžias Kalėdų Senelis, žengia orus pro duris. Spindi mažylių akelės, spurda iš laimės širdis.

 

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“
Projektas „Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis“
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 m. lapkričio mėn. – 2021 m. lapkričio mėn.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla – darželis „Vaikystės dvaras“ kartu su partneriais: Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“,  Kaišiadorių r. Gudienos mokykla – darželis „Rugelis“,  Kaišiadorių r. lopšelis – darželis „Spindulys“,  Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis – darželis, Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis – darželis „Žaliasis klevelis“ vykdo projektą iš ES socialinio fondo lėšų.

Mokyklos susijungė į bendrą grupę siejamos bendro tikslo – sukurti inovatyvų virtualaus ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo modelį kuris pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę Kaišiadorių r. Šis modelis bus paremtas švietimo filosofija STEAM, kuri skatina mokymo procesą organizuoti taip, kad būtų panašus į realų gyvenimą ir orientuotas į šiuo metu paklausias sferas: mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką. Kuriamas inovatyvus modelis padarys ugdymo procesą inovatyvesnį , skatinantį iniciatyvas bei talentų ugdymą. Planuojami užsiėmimai, renginiai, mokymai, programos ir kitos veiklos projekte bus netradicinės, įtraukiančios visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek vaikus, tiek pedagogus.

Lapkričio 4 d. į lopšelį-darželį ,,Ąžuoliukas" atvyko „gyvas“ Robotukas, kuris pats vedė programą, o jam talkino Vilmantas. Vaikai susipažino su Tuko galimybėmis, išgirdo įdomią pasaką, šoko „Ančiukų šokį“. Tukas rodė įvairius triukus, rašė žodį, mėtė kamuolį, minė mįsles, žaidė su vaikais. Šios programos tikslas – supažindinti vaikus su nepakartojamu, įdomiu ir paslaptingu robotų pasauliu.

 

 


Rodyti daugiau >>>

Sveikiname rajono mokinių piešinių konkurso „Bičiulis žalia uniforma“ nugalėtojas Liliją Kalkytę ir Deimantę Lukšytę bei ikimokyklinio ugdymo mokytoją Loretą Genevičienę.

 

 

 


Rodyti daugiau >>>

Rudenėli, labas!

 

 

 

 

 

Rodyti daugiau >>>